Mötesdatum

2019

Årsmöte och städdag hölls lördagen 4 maj klockan 10:00.

Nytt möte är inte inbokat, men planeras bli till hösten, då det blir arbetsdag med att ta upp flytbryggor, trappor och se över underhållsbehovet.

 

Kallelse till möte sker via anslag med banderoller i infarten till Andalen samt vid korsningen Andalen/Håltavägen samt i föreningens Facebook-grupp.