Mötesdatum

2018

 

Nedanför är preliminära datum. Inför varje mötestillfälle kommer detta att anslås med banderoller i gatan och på föreningens Facebook-grupp.

Höstmöte och städdag lördag 22 september klockan 10:00