Mötesdatum

2019

 

Nedanför är preliminära datum. Inför varje mötestillfälle kommer detta att anslås med banderoller i gatan och på föreningens Facebook-grupp.

Årsmöte och städdag lördag 5 maj klockan 10:00