Andals Badförening u.p.a

Tack alla som var nere vid badet och hjälpte till

Nu har vi fått i flytbryggorna, trappor och flotten. Vi har även fått upp hopptornet och  fått det städat och fint på stranden.

En ny tunna för engångsgrillar är införskaffad och vi har påbörjat arbetet med att förbättra gången ner till badet.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen