Andals Badförening u.p.a

Vårstädning samt årsmöte 2018

Lördagen den 5 maj klockan 10.00 är planerat att ha årsmöte samt städdag. Hoppas ni kommer!

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen