Andals Badförening u.p.a

Nu närmar det sig städdag igen

21september så passar vi på att ta upp flytbryggorna, trappor och flotten.

Hoppas vi ses.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen