Styrelse och andra förtroende uppdrag

I styrelsen för Andals badförening UPA, för 2020 sitter:

Styrelse

Ordförande: Clas Cronholm (vald till 2021)

Kassör: Jenny Rydebrink (vald till 2020)

Sekreterare: Linus Björk (vald till 2021)

Suppleant: Martin Eek (vald till 2021)

Suppleant: Robert Göransson (vald till 2020)

 

Revisorer

Susanne Carlberg (vald till 2020)

Tomas Jansson (vald till 2020)

 

Varberedning

Göran Carlberg (vald till 2021)

Pontus Bärnvret (vald till 2020)