Styrelse och andra förtroende uppdrag

I styrelsen för Andals badförening UPA, för 2022 sitter:

Styrelse

Ordförande: Clas Cronholm (vald till 2023)

Kassör: Nina Axelsson (vald till 2024)

Sekreterare: Linus Björk (vald till 2023)

Suppleant: Martin Eek (vald till 2023)

Suppleant: Robert Göransson (vald till 2024)

 

Revisorer

Thomas Olsson (vald till 2023)

Tomas Jansson (vald till 2024)

 

Varberedning

Göran Carlberg (vald till 2023)

AnnaCecila Björk (vald till 2024)